အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားနွင့္ ထူးျခားဆန္းျပားသတင္းမ်ားမွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, December 12, 2015

လူယံုၾကည္မႈ ရႏိုင္ေစသည့္ ကိုယ္ အမူအယာ (၅) မ်ိဳး
ဤ ကိုယ္ဟန္ အမူအရာ မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲႏွင့္ စကားေျပာနည္း ဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ငါးခ်က္ႏွင့္ လူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ရယူ လိုက္ပါ။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ တသီးပုဂၢလ ဆက္ဆံေရး မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔မႈ ရွိကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစ ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး လိုအပ္ေသာ အရာ တစ္ခု ရွိပါသည္။

Trust ေခၚ ယံုၾကည္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုး သည္ လူအမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ယံုၾကည္ လာၾကေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္မႈ ဆုိသည္မွာ တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲေသာ အရာ ျဖစ္သည္မွာ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္သည္။

ကံေကာင္းစြာပင္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ပိုမို၍ ယံုၾကည္ စိတ္ခ် အားကိုးရေသာ ပံုစံေပါက္ ေစရန္ သင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ရွိပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကိုယ္ဟန္ အမူအရာ မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲႏွင့္ စကားေျပာနည္း ဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ငါးခ်က္ႏွင့္္ လူတုိ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္သည္ကို တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

(၁) မ်က္လံုးမ်ားက ေျပာျပေန ပါသည္။

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေသာ အခါ သင္မွတ္မိ လိုသည့္ ပထမဆံုးေသာ အရာမွာ မ်က္လံုးခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုကာ ဆက္သြယ္ မိျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔တုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မသိစိတ္တြင္ ဂရုျပဳမိေသာ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျခေထာက္ကို ထိလိုက္ႂကြလိုက္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ေနရာေရြ႕ေနၿပီး ဟိုဟို ဒီဒီ ၾကည့္ေန တတ္ေသာ လူစားမ်ိဳးႏွင့္ စကားေျပာဆုိရန္ သင္ႀကိဳးစား ခဲ့ဖူး ပါသလား။

မ်က္လံုးခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ေနျခင္းသည္ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိျခင္း၊ အာရံုပ်က္ ေနျခင္းႏွင့္ မရိုးမသား ျဖစ္ျခင္း ကိုပင္လွ်င္ တဖက္သူအား အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ ေစပါသည္။ သင္စကားေျပာသည့္ အခ်ိန္တုိင္း ေကာင္းမြန္ တည္ၿငိမ္ေသာ မ်က္လံုးခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

(၂) ဂုဏ္ယူ ၀ံ့ႂကြြားမႈ ရွိၿပီး၊ ဘာမဆုိ ရင္ဆုိင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ေနပါ။

သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဆီသို႔ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦး ဦးျဖစ္ပါက သင့္ဘာသာ သင္ ေမးသင့္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ “သင္၏ ပုခံုး မ်ားအား မည္သို႔ ထားသနည္း။” ဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

သင္၏ ကိုယ္ေနဟန္ထားမွ ေျပာဆုိေနေသာ စကားမ်ားသည္ သင္ ယူဆေကာင္း ယူဆထား သည္ထက္ ပိုမို၍ အေရး ပါလွ ပါသည္။ ခါးကုိင္းထားေသာ အေန အထားႏွင့္ ပုခံုးတြဲက် ေနေသာ အေန အထားမ်ားသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ကို တဖက္သူအား အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစ ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ဝၿပီး၊ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသူ တစ္ဦးအျဖစ္ အျခား သူမ်ားအား ျမင္ေစ လိုပါက ဝံ့ဝံ့ႂကြားႂကြားႏွင့္ ဘာမဆုိ ရင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးေနကာ သင့္ပုခံုးမ်ား ကို ေနာက္ဘက္သို႔ မတ္မတ္ ဆြဲထား လိုက္ပါ။

(၃) ဖြင့္ထားေသာ လက္မ်ား (ဖက္လဲတလင္း ပံုစံျပျခင္းကို ဆုိုလို)

သင့္လက္မ်ား မည္သို႔ ထားရမည္ ဆုိပါက ဖြင့္ထားေသာ အေနအထား ထားရန္ သတိရ လိုက္ပါ။ သင္၏ လက္မ်ားကို ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေနာက္ ဘက္တြင္ လက္ယွက္ ဆုတ္ကိုင္ ထားျခင္းျပဳပါက ဟန္မ်ားေသာ ပံုစံအျဖစ္ အျမင္ခံရ မည္ျဖစ္ သကဲ့သို႔ သင္၏ ရင္ဘတ္ေရွ႕တြင္ လက္ပိုက္၍ ထားပါကလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ပံုစံမ်ိုဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမ ည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ လက္ပိုက္ရမည္ ဆုိပါကလည္း သင္၏ ကိုယ္ေနဟန္ ထားကို ေလ်ာ့တိ ေလ်ာ့ရဲႏွင့္ လိႈက္လွဲမႈ ရွိေသာ ပံုစံထားပါ။ ဤသို႔ ျပဳျခင္းသည္ သင့္အား ဖိတ္ေခၚမႈ ရွိေသာ ပံုစံေပါက္ ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လူတုိ႔အား သင့္အေပၚ ယံုၾကည္ လာေစမည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ိဳး ပိုမိုေပးစြမ္းရာ ေရာက္ပါသည္။

(၄) သင့္ဘာသာသင္ ကူညီမႈေပး လိုက္ပါ။

မၾကာခဏပင္ လူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ လက္မ်ားကို မည္သို႔ထားရမည္ကိုပင္ မသိဘဲျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ လက္သည္း ကိုက္ျခင္း၊ လက္မခ်င္း လွည့္ကာ ကစားေနျခင္းႏွင့္ လက္ေခ်ာင္း ကေလးမ်ား ဂဏာ မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း စသည္ တုိ႔အားလံုးသည္ စိတ္ပူပန္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္ ရွိမႈတုိ႔၏ အျပင္ဘက္ သေကၤတမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းတုိ႔ကို ေရွာင္ရွားပါ။ လက္မ်ားကို သင္၏ေရွ႕တြင္ထားျခင္း၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပံုစံမ်ိဳး သင့္လက္မ်ားကိုထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ သတိထားရမည့္အရာမွာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ပံုသည္ တင္းတင္း ရင္းရင္း ရွိသင့္ေသာ္လည္း ဖိညွစ္ ထားသလိုမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖက္လူႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္း ေသခ်ာစြာ ဆံုလွ်က္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ရန္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ပါ။ တစကၠန္႔ၾကာမွ် မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုမႈႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အတူ အၿပံဳး ကေလးပါ ပါရွိျခင္း တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ခ်က္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ အလြန္ အံ့ဩဖြယ္္ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ား စြမ္းေဆာင္ ေပးလိ္မ့္မည္ ျဖစ္သည္။

(၅) ကၽြႏု္ပ္က သင္၏ ၾကည့္မွန္ အျဖစ္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေပးပါမည္။

ယံုၾကည္ခ်က္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ အျခား သူမ်ားကို သင္က သူတုိ႔အား နားလည္ ေပး၍ ရေၾကာင္း သိေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အျခားလူ တစ္ေယာက္ ေျပာေန သည္ကို နားေထာင္ေနေသာ အခါ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ ခံစားခ်က္ မ်ားကို မွန္တစ္ခ်ပ္တြင္ ေရာင္ျပန္ ျပန္ဟပ္သလို ေျပာႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။

စိတ္၀င္စားမႈကို ျပသရန္ ေခါင္းၿငိမ့္ျပပါ။ တစ္ဖက္လူက သတင္း ေကာင္းတစ္ခုခု ေျပာၾကားေသာ အခါ ၿပံဳးျပပါ။ သတင္းဆုိး ျဖစ္ေသာ အခါ မ်က္ေမွာင္က်ံဳ႕ေပးပါ။ မည္သူ႔ကို မဆုိ နားေထာင္ေနေသာ အခါတြင္ သင္သည္ မွ်ေဝ ခံစားေပးႏုိင္ၿပီး၊ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနေၾကာင္းျပသႏုိင္ရန္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ေပးပါ၊

တစ္ဖက္ေသာ သူ သို႔မဟုတ္ သူမထံမွ တစ္စံု တစ္ခု ၾကားနာ သိရွိရၿပီး၊ ေလးစားမႈ ျပသေနရံု သာမက သင္သည္ စစ္မွန္ ရိုးသားေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ ထုိက္ေလာက္ဖြယ္ ရွိျခင္းတုိ႔ကို ျပသေနရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

Inc.com မွ RHETT POWER ၏ Gain People's Trust With These 5 Body Language Secrets ကို ကိုးကား ဘာသာျပန္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Original link - http://mizzimaburmese.com/article/8461

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ရင္
လုပ္ေပးခဲ့ေနာ္။

No comments:

Related Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...