အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားနွင့္ ထူးျခားဆန္းျပားသတင္းမ်ားမွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, November 22, 2016

အင္းေတာ္ႀကီး၏ အံ့ဘြယ္ ကုိးပါး
အင္းေတာ္ ႀကီးသည္ ျမန္မာ ျပည္တြင္ အႀကီးဆုံး အင္းျဖစ္သည္။
  1. အလ်ား ၈-တုိင္၊ အနံ ၄-တုိင္၊ က်ယ္၀န္း ေသာေၾကာင့္ တပါး၊
  2. အေနာဒတၳ အုိင္ကဲ့သုိ႔ အလြန္ ေရသန္႔ရွင္း ေသာေၾကာင့္ တပါး၊
  3. အလြန္ က်ယ္၀န္းေသာ အင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း အင္းထဲတြင္ ဆုိး၀ါးေသာ မိေက်ာင္း စေသာ ငါးႀကီးတုိ႔ကုိ မဆုိး၀ါး ရေအာင္ အင္းေတာ္ႀကီး အရွင္ ထိန္းသိမ္း ျခင္းေၾကာင့္ အံ့ဘြယ္ တပါး၊
  4. အင္းႀကီးထဲတြင္ မေတာ္တဆ လူတုိ႔က် ေသဆုံးရေသာ္လည္း အနာ အဆာ မရွိ ငါးႀကီး မ်ားလည္း မစားဘဲ ကမ္းစပ္ေရာက္ေအာင္ လူိင္းပုတ္ခတ္ တင္ေပးျခင္း၊
  5. အင္းနားတြင္ ေရႊက်င္ေသာ္ ေရႊမ်ားရရွိျခင္း၊
  6. အမုိက္သရုိက္ မ်ားကုိ အင္းထဲတြင္ မရွိရေအာင္ ေန႔စဥ္ ညတုိင္း ကမ္းသုိ႔ အေရာက္ လႈိုင္းပုတ္ခတ္ တင္ေပးျခင္း၊
  7. တစ္ႏွစ္ သုံးႀကိမ္က် သားမက္ေတာ္ နန္႔တိန္း အရွင္ႀကီးက ေယာကၡမေတာ္ အရွင္ႀကီးထံသုိ႔ ေရေျပာင္းျပန္ ဆန္တက္ ကန္ေတာ့ျခင္း၊
  8. စစ္တုိက္ရာပါ ေခ်ာင္းမ်ားကုိ အင္းႀကီးထဲသုိ႔ သန္႔ရွင္းစြာ ၀င္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊
  9. နွစ္စဥ္ နွစ္တုိင္း တန္ေဆာင္မုန္း လက စ၍ ျပာသုိလ အထိ အင္းထဲရွိ ငါးမ်ားကုိ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာင္ပုိင္း အျခားအကြာ (၈) မုိင္ဘုရားႀကီး အထိ လြဲအိမ္ေတာင္ အရွင္ႀကီးက ေဆးခတ္သျဖင့္ ငါးမ်ားစြာ ေသျခင္း ဤသုိ႔ျဖင့္ အံ့ဘြယ္ ကုိးပါးတည္း၊

ဥတၱရ ေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုံး ေနေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ တည္ေနရာသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (ကမၻာ့) ေျမပုံ အရ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၆ံ ၂၃`ႏွင့္ ၉၇ံ) ၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ (၂၅ံ ႏွင့္ ၂၆ံ) ၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ (အထက္) ေျမာက္ပုိင္း (ကခ်င္ ျပည္နယ္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္) တြင္ တည္ရွိ ေနသည္။

အင္းေတာ္ႀကီး အုိင္သည္ ေယဘုယ် ေခၚေ၀ၚ အဆုိျပဳ ၾကသည့္ အက်ယ္အ၀န္း ပမာဏမွာ အလ်ား-၁၆မုိ္င္၊ အနံ-၈ မုိင္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာ့ စြယ္စုံက်မ္း၌ အႀကီးဆုံးေသာ အင္းသည္ အလ်ား-၁၄မုိင္၊ အနံ-ရမုိင္ရွိေသာ အင္းသည္ မုိးေကာင္း ေခ်ာင္းဖ်ား ခံရာ၌ ရွိေပသည္ဟု ဆုိေလသည္။ မ်က္ေမွာက္ ကာလ အေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ေရး (သမုိင္းေဗဒ ကုိ ဆန္႔က်င္၍) ယုတၱိေဗဒ ညာရွင္ တခ်ဳိ႕က ဆိုေလသည္။

သမုိင္း ဆုိသည္ အျငင္းပြားမႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျဖတ္သန္းလာ စၿမဲျဖစ္သည္။ ေျမဆီလြာ ျပတ္ေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ ေတာေတာင္ ေရေျမ တုိ႔၏ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလည္းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း မည္တို႔ ပင္ျဖစ္ေစ ကာမူ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ား ျဖင့္ျပည့္စုံ ေနေသာ အင္းႀကီး။ ထုိအင္းႀကီးသည္ အလယ္တြင္ ေရႊမဥၥဴ ေစတီေတာ္ (ေရလယ္ဘုရား) တည္ထား ကုိးကြယ္ ၾကသည္။

ဤ ေရႊမဥၥဴ ေစတီေတာ္ (ေရလယ္ဘုရား) သည္ ဥတၱရ ေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုံး ေနေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ တည္ေနရာ ျဖစ္သလုိ သွ်မ္းနီ လူမ်ဳိး “တုိင္းခမ္းတီး၊ တုိင္းလွ်ဲန္၊ တုိင္းကတူး၊ တုိင္းကနန္း တုိ႔၏ သမုိင္း၀င္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာ တန္းခုိးႀကီး ေသာ ေစတီေတာ္ ဘုရား တဆူ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ လုိက္ရ ပါသည္။ျမန္မာ့အလင္း

Photo credit မွတ္စု

Originally published at - https://www.facebook.com/MyanmarBuddhistCountry/

No comments:

Related Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...